Welke betekenis hechten we aan ons werk? Wat willen we halen uit een baan? Waaraan moet een functie voldoen, wil het ons energie en voldoening opleveren? Welke keuzes te maken en ons leven zo in te richten, dat we ons daar prettig en gezond bij blijven voelen? En hoe zetten we de stap naar verandering?

Schema Motivatiegebieden © Emergo te Hilversum

In het coachingprogramma ‘Wat zoek je in jouw werk?’ wordt in een vertrouwelijke en veilige ambiance gezocht naar een antwoord op deze vragen. De kandidaat leert met een heldere blik naar zichzelf te kijken en te ontdekken welke factoren bevorderend zijn voor het werkplezier en welke daar averechts op werken.

Dit coachingprogramma geeft de kandidaat de uitrusting voor het zelfverzekerd maken van goede keuzes.

Werkwijze

Het coachingprogramma bestaat uit vier afzonderlijke sessies, waarin de kandidaat ontdekt wat hem of haar drijft en in beweging houdt en wat energie geeft. Op grond van persoonlijke reflectie wordt in de coaching gewerkt aan een beter zicht op individuele mogelijkheden en een sterker bewustzijn van de eigen motivatie.

Bij aanvang van het programma ontvangt de kandidaat een coachingpakket, dat ondersteuning biedt bij het in kaart brengen van de eigen sterke kanten en het leren herkennen en creëren van gunstige omstandigheden voor verdere ontwikkeling.

Het programma is flexibel van opzet en biedt ruimte voor eigen specifieke aandachtspunten. De coaching wordt afgerond met een stappenplan, waarin concrete keuzes worden vastgelegd die leiden tot voldoening-gevend werk en een passende loopbaanontwikkeling.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Neem contact met ons op.
noloc