Waar we vroeger de verantwoordelijkheid voor onze loopbaan in handen legden van de werkgever, worden we tegenwoordig geacht deze zelfstandig te managen. Een lastige opgave, zeker als we daarin niet zijn getraind. Vaak rollen we door toeval in een functie en vergeten we ons af te vragen of we wel op de goede plek zijn beland. Laat staan dat we ons realiseren wat de consequenties daarvan zijn voor onze verdere carrière.

Emergo heeft verschillende coachingtrajecten ontwikkeld, die gericht zijn op het in gang zetten en laten voortduren van een gezonde loopbaan. Zo bieden we aan de hand van een persoonlijk motivatie onderzoek inzicht in sterke kanten, kernkwaliteiten, voorkeuren en drijfveren. Op grond daarvan kan vervolgens een goede functiekeuze worden gemaakt.

En eenmaal in een passende functie beland, kunnen we niet stil gaan zitten: willen we voort, dan zullen we ons verder moeten ontwikkelen en ons afvragen waar onze werkelijke voorkeur naar uitgaat. Ambiëren we een leidinggevende positie, blijven we generalist of specialiseren we ons in een bepaald onderdeel van ons vakgebied?

Voor het beantwoorden van deze vragen en het maken van een goede keuze kan het coachingprogramma Wat zoek je in jouw werk?’ uitkomst bieden.

 

Als het antwoord bekend is maar er binnen de organisatie geen mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling of taakverandering, dan is het zaak om de blik naar buiten te richten. Het coachingprogramma ‘Wat zoekje in jouw werk?’ kan dan worden gevolgd door een nieuw traject, waarin het opstellen van een loopbaanplan en het verkennen van de arbeidsmarkt centraal staan.

In sommige situaties, zoals bij een reorganisatie, een afbouw, teruglopend bedrijfsresultaat of verstoorde werkrelaties, kan het zelfs noodzakelijk zijn om de loopbaan bij een ander bedrijf te moeten continueren. Hoe vervelend die situatie ook is, juist dan is het belangrijk om snel toekomstgericht te leren handelen en een nieuw loopbaanperspectief te creëren. Zowel in onze outplacementtrajecten als in onze coachingprogramma’s bieden wij effectieve ondersteuning bij het vinden van een passend loopbaanvervolg.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Neem contact met ons op.
noloc