Hoe kun je het beste een persoonlijk doel realiseren? Hoe haal je het maximale uit jezelf? Hoe moet je omgaan met een grote verandering? Hoe kun je de communicatie met je omgeving soepel laten lopen? Hoe krijg je draagvlak bij collega’s en medewerkers?
Of hoe kun je het beste de balans tussen werk en privé weer herstellen?

Deze vragen lenen zich bij uitstek voor een coachingtraject, waarin je zicht krijgt op factoren die belemmerend kunnen werken op het dagelijks functioneren. Daarnaast worden nieuwe, beter passende, gedragsstijlen besproken en geoefend.

Werkwijze

Eerst inventariseren we waar de kandidaat in de toekomst de meeste baat bij zal hebben en wat het beste aansluit bij de behoefte van dat moment. Vervolgens stellen we gezamenlijk een plan van aanpak op, waarin de coachingdoelen concreet en realistisch zijn geformuleerd.

Emergo verzorgt coaching op verschillende organisatieniveaus. In onze trajecten voor medewerkers houden wij rekening met specifieke functie-eisen en stemmen wij de coaching af op persoonlijke vragen en ambities. Het middenmanagement coachen wij in taakgerichte communicatie en in het tegelijkertijd oog houden op de ontwikkeling van medewerkers.
Voor directieleden zijn wij een sparringpartner en is onze coaching gericht op het realiseren van organisatiedoelstellingen. Hierbij is het behoud of zelfs een toename van betrokkenheid en werkplezier van medewerkers essentieel.

Resultaat

Na afloop van elk traject zijn één of meer van de volgende effecten zichtbaar.

  • Bewustwording van eigen kwaliteiten, mogelijkheden, gedrag en voorkeurstijl van communiceren.
  • Inzicht in factoren die een prettig functioneren in de weg kunnen staan.
  • Kunnen toepassen van een nieuwe gedragstijl.
  • Betere inzet en gebruik van het eigen talent.
  • Een solide basis voor het maken van gefundeerde keuzes.
  • Een toename van zelfvertrouwen en het op grond daarvan effectief kunnen handelen.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Neem contact met ons op.
noloc