Verschillende redenen, zoals een afbouw van werkzaamheden of een verstoorde arbeidsrelatie, kunnen het noodzakelijk maken dat werkgever en werknemer afscheid van elkaar moeten nemen. Dit afscheidsproces verloopt vaak moeizaam, want vertrouwde zekerheden vallen weg en de werktoekomst lijkt ongewis. Een outplacementtraject biedt dan de nodige handvatten voor het zelfbewust ontdekken van een volgend loopbaanperspectief.

In onze outplacementbegeleiding wordt na een goede persoonlijke afronding van de oude werksituatie de aandacht dan ook snel gericht op de toekomst en het gezamenlijk onderzoeken van nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Werkwijze

Tijdens een oriënterend gesprek wordt in overleg met de kandidaat een passend traject samengesteld, dat recht doet aan zijn werk- en opleidingsachtergrond. Vanzelfsprekend houden wij daarbij rekening met persoonlijke voorkeuren en wensen.

Aan het begin van het outplacementtraject is de aandacht gericht op de gevolgen van het ontslag en de individuele beleving daarvan. Het gericht leren kijken naar de toekomst en een eerste in kaart brengen van mogelijkheden staan in deze beginfase centraal. Daarna worden via een individueel motivatie onderzoek persoonlijke kwaliteiten en motiverende werkelementen geïnventariseerd. Op grond daarvan stellen wij het motivatiepatroon van de kandidaat op, waarmee een helder inzicht wordt verkregen in passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt en potentiële functies op geschiktheid zijn te beoordelen.

 

Op het moment dat duidelijk is wat de kandidaat kan en wil, wordt een actieplan opgesteld en start de feitelijke banencampagne. Naast aandacht voor het curriculum vitae en het opzetten en onderhouden van een netwerk, wordt in het outplacementtraject ook tijd besteed aan het verder ontwikkelen van de persoonlijke presentatie. Ook komen de verschillende sollicitatietechnieken en onderhandelingsvaardigheden ruim aan bod. Lopende sollicitaties worden voorbereid en geëvalueerd en in alle gevallen wordt in de begeleiding rekening gehouden met de actuele situatie.

Begeleidingstraject

Bij een volledige outplacementopdracht (klassiek) begeleidt Emergo de kandidaat tot deze een nieuwe functie of beroepsuitoefening heeft gevonden. Daarna volgt Emergo de kandidaat totdat de proefperiode is verstreken. Door de opdrachtgever kan ook worden gekozen voor een outplacementopdracht voor bepaalde tijd (modulair), dan is de duur van de begeleiding gewoonlijk een periode van drie-, zes-, negen- of twaalf maanden.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Neem contact met ons op.
noloc