Wat de reden ook is van jouw ontslag, het is altijd verstandig om je goed te laten voorlichten door een arbeidsjurist. Zo kunnen opzegtermijnen of opname van nog openstaande vakantiedagen per bedrijf verschillen. Ook is vaak per CAO vastgelegd aan welke regels een werkgever zich moet houden bij de beëindiging van een arbeidscontract. En als in jouw situatie nog moet worden onderhandeld over een ontslagvergoeding of het volgen van een opleiding, dan kun je ook daarvoor het beste bij een jurist terecht. Raadpleeg jouw beroepsvereniging, jouw vakbond of jouw rechtsbijstandverzekering of win advies in bij het Juridisch Loket over hoe te handelen bij een dreigend ontslag.

Zo gauw je weet op welke termijn je ontslag krijgt, moet je jezelf als werkzoekende inschrijven
bij het UWV WERKbedrijf. Alleen dan kun je een WW-uitkering aanvragen.

Het UWV WERKbedrijf beoordeelt of je recht hebt op een WW-uitkering en zo ja, wat de hoogte en duur van deze uitkering in jouw situatie zal zijn. Op de site van het UWV
WERKbedrijf vind je alle relevante informatie.

Toekomstgerichtheid

Ook is het raadzaam dat  je je snel oriënteert op nieuwe mogelijkheden. Hoe eerder je een baan hebt gevonden, des te beter is dat voor jouw welzijn.

Mensen gedijen goed wanneer zij een zinvolle invulling geven aan hun leven en daarvoor waardering ontvangen. Dat is gunstig voor jouw zelfvertrouwen.

Maak daarom serieus werk van het zoeken naar werk. En omdat dit op onze snel veranderende arbeidsmarkt vaak lastig is, heeft Emergo verschillende coaching– en outplacementtrajecten ontwikkeld, waarin wij samen met jou naar een nieuw perspectief zoeken. Het is daarbij belangrijk om het hoofd koel te houden en die baan te zoeken, waarin je wordt aangesproken op jouw sterke kanten. Via onze motivatieanalyse laten we je niet alleen zien over welke talenten je beschikt, maar ook hoe je jezelf met die talenten het beste kunt presenteren.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek?

Neem contact met ons op.
noloc